Skövdebostäders certifieringar och utmärkelser

Skövdebostäder är ett framgångsrikt företag som utmärkts med flera certifieringar, nomineringar och priser. Här hittar du en lista på våra utmärkelser!

Tre kundkristaller 2016

Skövdebostäder har i början av 2016 uppmärksammats med tre av tre möjliga kundkristaller genom utmärkningarna; Sveriges nöjdaste hyresgäster gällande service, bästa produkt och Sveriges bästa profil och varumärke. Både privata och kommunala fastighetsbolag deltog i jämförelsen. Priserna delades ut på Berns Salonger i Stockholm av AktivBo. Det är hyresgästernas egna omdömen som ligger till grund för priserna. Kundkristallerna är särskilt prestigefyllda då de visar att vi har Sveriges nöjdaste hyresgäster!

Årets bygge 2015

Skövdebostäders trygghetsboende Fältspaten blev år 2015 nominerat till tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänsts pris Årets bygge, ett pris vars vinnare utnämns av en kvalificerad jury. De tjugo nominerade är de bästa projekten samhällsbyggnadssektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Läs mer om Fältspaten här!

     

 

SABOs bopris 2014

SABO tilldelande 2014 års bopris till Skövdebostäder för arbetet med området på Henriksbergsgatan. Priset gavs till Skövdebostäder eftersom bolaget arbetat intensivt med boinflytande och friskvårdsarbete i området parallellt med att Henriksbergsgatan renoverats i flera steg under de senaste åren. Friskvårdsarbetet som prisades utgick från att förbättra kontakterna och de sociala sammanhangen i fastigheterna och i nomineringen beskrevs personalens lyhörda arbetssätt som en avgörande roll för framgången.

ISO-certifieringar

Skövdebostäder har tilldelats tre certifieringar vars gemensamma faktor innebär ett ständigt utvecklingsarbete. Certifieringarna har tilldelats inom områden för kvalitetsarbete, arbetsmiljö och miljö.

ISO 14001 – Miljöledningssystem

Miljöledningssystemet är en certifiering som hjälper Skövdebostäder att formulera mål och syfte med miljöarbetet. Det underlättar för systematisk utveckling samt förbättring och kontroll av arbetet som sker. Att arbeta utifrån ett miljöledningssystem leder till hållbar tillväxt, bättre resursanvändning och effektivare produktion.

ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystemet ger Skövdebostäder verktyg att arbeta för att ständigt utveckla verksamheten. Certifieringen har ett internationellt ramverk som ger oss verktyg att definiera syfte och mål med utvecklingsarbetet. Ett systematiskt arbete med ett kvalitetsledningssystem ger effektivare processer, högre kvalitet och nöjdare kunder.

OHSAS 18001 – Arbetsmiljöledningssystem

Även arbetsmiljösystemet är ett internationellt ramverk som underlättar arbetet med att planera, implementera och förbättra arbetsmiljöarbetet. Det ger vägledning till hur vi ska ta hänsyn till såväl de fysiska som de psykosociala aspekterna av arbetsmiljö (organisatorisk och social arbetsmiljö). Certifieringen hjälper Skövdebostäder att skapa en sund arbetsplats med friskare och gladare medarbetare!