Om byggarbetsplatsen

2016-08-18

Information till dig som bor i närheten av Ekedal-bygget.

I augusti 2016 har vi dragit igång bygget av Ekedal tillsammans med entreprenören Asplunds bygg. Totalt blir det 150 mindre lägenheter fördelat på tre hus och bygget kommer att pågå i drygt ett och ett halvt år. Första inflyttning beräknas vara vintern 2017-2018.

Det första arbetsmomentet på plats är grundläggning, som bland annat innefattar pålning, och det beräknas pågå i sju veckor med start vecka 34.

Arbetstiderna kan variera under byggnationens olika skeden men arbetena planeras att inte påbörjas tidigare än klockan 06.30 eller avslutas senare än 19.00, måndag till fredag. Själva pålningsarbetet kommer att utföras 07.00-19.00, måndag till torsdag.

Under grundläggningsarbetena kommer ljud och vibrationer från byggarbetsplatsen att mätas för att säkerställa att ställda myndighetskrav inte överskrids.

Om du har frågor som rör själva bygget och byggarbetsplatsen är du välkommen att kontakta oss!


Vänliga hälsningar

Rikard Ingren
Skövdebostäder
Byggprojektledare Ekedal
0500-47 74 45
rikard.ingren@skovdebostader.se

Jonas Gustafsson
Asplunds bygg (entreprenör)
Platschef Ekedal
0705-48 74 44
jonas.gustafsson@asplundsbygg.se