Inomhusklimat

Skövdebostäder har som målsättning att hålla en god balans mellan inomhustemperatur och energiförbrukning. Företaget har uttalade miljömål som går i linje med de energimål som finns i samhället i övrigt. Socialstyrelsen rekommenderar 20-23ºC inomhustemperatur i bostäder. Med ledning av detta har Skövdebostäder beslutat att temperaturen under uppvärmnings-säsongen skall vara 21ºC ±0,5ºC i lägenheterna.