Kurorten (studentboende)

I anslutning till de befintliga studentbostäderna vid Resecentrum planerar vi för ytterligare punkthus med drygt 100 lägenheter.

Skövdebostäder har ansökt om markanvisningsavtal för att få bygga ytterligare ett studentbostadshus med drygt 100 lägenheter på Kurorten.