Områden

Skövdebostäder förvaltar ca 5000 lägenheter - någon av dem passar säkert dig perfekt. Här finns allt från det centrala till det naturnära, från lågt till högt, från riktigt stort till riktigt smått, från början av seklet till det alldeles nybyggda.
 
Stora olikheter alltså, men det finns gemensamma nämnare i form av konkurrenskraftiga hyror och goda möjligheter att påverka din boendemiljö.

Våra områden ligger alla i Skövde tätort och förutom våra 24 bostadsområden har vi tre seniorområden och sex studentområden. Några av dessa är placerade tillsammans.

Seniorlägenheter hyrs ut till personer som är 55 år eller äldre. För trygghetsbostäder har vi flera åldersgränser. Fältspaten hyrs ut till dig som är 70 år eller äldre, Norra Aspövägen 2 till dig som är 65 år eller äldre.

Våra studentlägenheter är tillgängliga endast för dig som är student på Högskolan i Skövde.


Området Källtorp. Bild: Mikael Ljungström/Scandphoto


Köstart etapp 3

Nu öppnar kön till Aspö Eko-logi etapp 3. Nu är det dags för låghus och radhus på två våningar placerade utmed Vadsboleden och som har inflyttning under höst och vinter 2017. Köstarten är klockan 10.00, 22 mars 2017!

Läs mer om köstarten av etapp 3...