Havstena - nytt hus

På platsen där ICA Nära Havstena tidigare låg vill vi bygga ett punkthus med 43 lägenheter.

Just nu är detaljplanen överklagad vilket innebär att tid för byggstart är oklart.