Våra studentområden

Karta
 

Gamla Skolan

Närmare centrum än så här är svårt att komma, men det är inte bara läget som är förstklassigt. Lägenheterna i Gamla Skolan har mycket hög standard.
Områdesbild
 
Stäng
 
Karta
 

Skövdebostäders cirka 860 studentlägenheter är uppdelade på sex olika områden. Alla ligger centralt och de flesta ligger i direkt anslutning till campus. Lägenheterna hyrs ut endast till studenter antagna på Högskolan i Skövde.

På kartan ser du respektive områdes placering och siffran i den lilla gula cirkeln visar hur många lägenheter som finns lediga just nu.