Källsortering

Många av våra hyresgäster källsorterar - och varje förpackning som återvinns gör skillnad. Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen minska med 3 600 ton. Läs mer...

Uppdaterad 10/11: Samlad information om coronaviruset covid-19

Här är all samlad information som rör Skövdebostäder och coronaviruset covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och vill i största möjliga mån skydda dig, dina grannar och vår personal från smittspridning. Läs mer...

Ställ dig i bostadskön