Skövdebostäders nya styrelse på plats

En klubba, en bok, staplar med pengar och ett leksakshus.

Skövdebostäders nya styrelse är nu på plats. Efter ett val brukar det ske förändringar i kommunens politiska styrelser och nämnder. Så också i Skövdebostäders styrelse. Fyra ledamöter har bytts ut och tre är kvar.