Hyresförändringar för studentlägenheter från 1 augusti

AB Skövdebostäder och Skövdestudenternas Bostadsråd har kommit överens om en ändring av hyrorna. Alla områden får en grundhyreshöjning på 31 kr per månad.

Hyreshöjningen reduceras på de områden som idag har fria parkeringar då de kommer att hyras ut från och med 1 september. Mer information om detta kommer per post till berörda hyresgäster!

På Bataljonen (Norra Trängallén 1,3 och 5) ska köken göras om och vi sätter in nya kyl- och frysskåp. Frysen är en standardhöjning och det innebär ett tillägg på 30 kr per månad.

Överenskommelsen innebär att bostadshyrorna i studentbostäder per den 1 augusti 2017 höjs enligt följande:
  
Regementet: 31 kr
Gamla skolan: 31 kr
Bataljonen, Norra Trängallén 7: 18 kr1)
Bataljonen, Norra Trängallén 1,3 och 5: 48 kr1, 2)
Plutonen: 18 kr1)
Fältskären: 18 kr1)
Kurorten: 18 kr1)

1) Hyreshöjningen reduceras med 13 kr där avgiftsfriheten för parkeringsplats försvinner.
2) Tillkommer 30 kr för standardhöjning av kök.
 
Önskar du ytterligare information om hyresändringarna kan du givetvis höra av dig till oss.

Med vänlig hälsning

Dennis Grönqvist, Ekonomichef  
Charlott Kroon, Distriktschef