Nytt toppresultat för Skövdebostäder

AB Skövdebostäder fortsätter att leverera goda resultat. För 2016 redovisar bolaget återigen ett toppresultat samtidigt med kraftigt ökade investeringar i främst nyproduktion.

Skövdebostäder redovisar ett ökat resultat, 103,6 miljoner kronor (103,4 år 2015), efter finansiella poster. Samtidigt investerar Skövdebostäder mer än någonsin. Under året har hela 256 miljoner (211) investerats i fastigheter och de planerade investeringarna för 2017 uppgår till närmare 363 miljoner där bland andra projekten Aspö, Ekedal och Frostaliden står för den största delen.

– Vi bygger och investerar mer nu än på miljonprogrammets dagar. För att klara detta är det en förutsättning att vi kan fortsätta göra goda resultat ekonomiskt. Samtidigt sätter detta stor press på organisationens alla delar när vi också vill fortsätta leverera Sveriges bästa service. Detta är en stor utmaning som vi gör vårt yttersta för att klara, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder

Vid en gala på Berns fick Skövdebostäder ta emot två Kundkristaller för bästa service och bästa profil baserat på jämförelse av kundundersökningar gjorda 2016.

Ökat marknadsvärde

Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2016 till 4 492 miljoner kronor (4 019) inklusive projektfastigheter. Substansvärdet uppgick till 2 916 miljoner kronor (2 627).

2016 i siffror

Siffrorna för 2015 anges inom parentes.

  • Nettoomsättningen uppgick till 326,6 (318,6) miljoner kr
  • Rörelseresultatet uppgick till 124,3 (123,3) miljoner kr
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 103,6 (103,4) miljoner kronor
  • Årets vinst uppgick till 60,8 (71,1) miljoner kr
  • Direktavkastning i förhållande till totalt kapital 9,0 (9,7) %
  • Soliditeten per 31/12 2016 uppgick till 49,2 (50,3) %
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 256,4 (210,9) miljoner kr
  • Marknadsvärde fastigheter, exklusive projektfastigheter 4161,9 (3 894,2) miljoner kr
  • Substansvärde 2915,6 (2 626,6) miljoner kr

För ytterligare information kontakta:
Dan Sandén, vd - 0500-47 74 12
Dennis Grönqvist, ekonomichef - 0500-47 74 13