Aktuellt

2020-01-21 Problem med e-post: Saknar du din hyresavi?

Har du inte fått din hyresavi för februari månad? Du hittar uppgifterna du behöver för att betala, som belopp och OCR-nummer, på Mina sidor eller i appen.

2020-01-14 PROBLEM LÖST: Driftstörningar i e-posten

Uppdatering: Problemen med driftsstörning är lösta. Skövdebostäder har under helgen och främst nattetid upplevt störningar i e-posten. Upplever du att du får vänta ovanligt länge på återkoppling på mejl ber vi dig att ta en förnyad kontakt med Skövdebostäder.

2019-12-11 Information angående TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare. Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

2019-12-02 De nya hyrorna 2020

Skövdebostäder och Hyresgästföreningen kom redan förra året överens om en tvåårig uppgörelse gällande hyrorna 2019 och 2020. Hyreshöjningen för bostäder och lokaler utan indexklausul är förhandlad till 1,9 procent 2020.

2019-11-22 Katarina Prick blir ny vd på Skövdebostäder

Katarina Prick blir Skövdebostäders nya vd. Katarina kommer närmast från Falbygdens energi och tillträder tjänsten som vd för Skövdebostäder den 18 maj. 

2019-11-14 Skövdebostäder spänner bågen för hållbarhet

Skövdebostäders styrelse har antagit en ny affärsplan för bolaget som gäller 2020 till 2023. Den pekar ut bolagets riktning de kommande fyra åren med starkt fokus på hållbarhet och innehåller höga målsättningar för bolaget både internt och externt. I affärsplanen lyfter Skövdebostäder bland annat fram medarbetarna, bosociala insatser och klimatfokuserade aktiviteter som viktiga områden.

2019-11-09 Tyck till i Studentpanelen

Vår branschorganisation Studentbostadsföretagen kommer tillsammans med undersökningsföretaget Origo group att skapa en Studentpanel där studenter via enkäter ger sin syn på studentbostäder och tjänster kopplade till studentboende.

2019-11-05 Skärpta regler mot otillåten andrahandsuthyrning

Den 1 oktober 2019 skärptes reglerna för otillåten andrahandsuthyrning. Syftet är att komma till rätta med oriktiga hyresförhållanden och få till en mer rättvis hyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare villkor.

2019-11-01 Gamla bilder ger nytt liv åt hissarna

Med hjälp av Skövde Stadsmuseum har Skövdebostäder nyligen dekorerat dörrar och hissar på Kurorten med bilder från förr. Syftet är att med hjälp av konst skapa en trygg och inbjudande bostadsmiljö för både boende och besökande, och sedan tidigare har konst ofta spelat en viktig roll när nya bostadsområden växt fram.

2019-10-21 Kommunikation i fokus när Skövdebostäder renoverar

I några hus på Östermalm genomför Skövdebostäder ett stort renoveringsprojekt för att förbättra inomhusklimatet och minska radonhalten i byggnaderna. Projektet fortsätter sedan i delar av området på Billingesluttningen. Renoveringarna kräver tillträde till hyresgästernas lägenheter och påverkar hundratals boende. Sedan fyra månader är därför Amer Zaklan anställd på heltid som ombyggnadssamordnare för att se till att renoveringsprojektet löper på som tänkt.