Aktuellt

2018-10-18 Höstnummer av Hyr & Häpna ute

I nya numret av Hyr & Häpna kan du läsa mer om hur det fungerar med elbilar och laddbox.

2018-10-01 Frostalidens hyror

Hyrorna för Skövdebostäders bostadsområde Frostaliden ligger i nivå med de senaste årens nyproduktion, till och med lite lägre. Lägenheterna har hög standard där diskmaskin, duschhörn och inbyggnadsugn ingår redan från början.

2018-07-03 Ny lekplats på Hästhoven

Under våren har lekplatsen som ligger i samfällighet med Daggkåpan och även angränsar till Hästhoven rustats upp.

2018-07-02 Fritidsbanken åker på sommarturné

Kom och prova på idrotter och låna sport- och fritidsutrustning i Fritidsbankens lastbil i sommar, helt gratis!

2018-06-28 Möt Skövdebostäder i Almedalen

Skövdebostäder är representerade i Almedalen och har blivit inbjudna att tala och delta på seminarier, paneldiskussioner, bostadspolitiska samtal och individuella möten. Vi talar om och diskuterar samhällsutveckling, bostadsproduktion och hyresgästernas inflytande.

2018-06-28 Möt Skövdebostäder i Almedalen

Skövdebostäder är representerade i Almedalen och har blivit inbjudna att tala och delta på seminarier, paneldiskussioner, bostadspolitiska samtal och individuella möten. Vi talar om och diskuterar samhällsutveckling, bostadsproduktion och hyresgästernas inflytande.

2018-06-05 Åtta bussar och 400 personer på studiebesök

31 maj ordnade Skövdebostäder studiebesök för alla besökarna på SABOs fastighetsdagar. Det blev fantastiskt bra men det krävde en hel del logistik för att få allt att flyta som det skulle. Det kom en del frågor, man funderade på hur man kunde applicera en del av idéerna på sina egna projekt och sin egen verksamhet. De allra flesta var idel lovord och väldigt nöjda med Skövdebostäders värdskap och studiebesöken.

2018-05-15 Förändringar med anledning av dataskyddsförordningen GDPR

Från och med 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. I samband med detta inför Skövdebostäder en åldersgräns för att registrera sig i bostadskön. Tidigare har det inte funnits någon nedre åldersgräns, nu kommer den att vara 15 år. Dessutom gallras register mer frekvent vilket innebär att det är än viktigare att hålla sin intresseanmälan uppdaterad. Den nya dataskyddsförordningen gör det också enklare att få rättelse av uppgifter, radering ur system och registerutdrag vid behov.

2018-05-04 Ändring av studenthyrorna från 1 augusti

AB Skövdebostäder och Skövdestudenternas bostadsråd har kommit överens om en ändring av hyrorna. Överenskommelsen innebär att bostadshyrorna i studentbostäder per den 1 augusti 2018 höjs enligt följande:

2018-04-23 Kö till våra kolonilotter

Nu kan du som hyresgäst hos Skövdebostäder ställa dig i kö för en av kolonilotterna på Aspö gård. Det finns tre storlekar på kolonilotter liten (100 kvm), mellan (200 kvm) och stor (400 kvm).