Lägenhetstyper och planritningar för etapp 3

Etapp 3 består av 61 lägenheter och ett gruppboende. I Aspö Eko-logis tredje etapp blir det nästan bara låghus och radhus. De är moderna till utseendet och målade med slamfärg vilket ger dem ett gammaldags uttryck. Tillsammans bildar varje gruppering av hus något som påminner lite om gamla tiders bygator på landsbygden. Alla husen har sina entréer och kök mot bygatan för att skapa liv och social gemenskap, medan vardagsrummen vänder sig mot den mer privata baksidan.

I de röda radhusen hittar du lägenheter i två plan med uteplats både på fram- och baksidan. I dessa lägenheter har du som första hyresgäst möjlighet att välja till en extra vägg för att dela av ytterligare ett rum - om du skriver kontrakt i tid. Radhusens trädgårdar skiljer sig lite åt

På Södra Aspövägen 11 ligger det ett punkthus i fem våningar med thermowood fasad. Där finns ett gruppboende med eget trapphus och elva vanliga lägenheter.

I etapp 3 finns 26 olika lägenhetstyper. Vissa skiljer sig bara åt av små detaljer och ibland är det till exempel en spegelvänd variant.

Planritningarna är i skala 1:100, för att de ska bli det när du skriver ut, välj att skriva ut utan sidskalning.

Adresser i etapp 2 Rum och storlek Lgh-typ Planritningar - PDF Antal*
Södra Aspövägen 11 2 rok, 59,5 kvm 2H  Aspö Eko-logi lägenhetstyp 2H 5 st
Södra Aspövägen 11  2 rok, 59,5 kvm  2J Aspö Eko-logi lägenhetstyp 2J 4 st 
Södra Aspövägen 11  2 rok, 59,5 kvm  2K Aspö Eko-logi lägenhetstyp 2K 1 st
Södra Aspövägen 5A, 7A, 9A, 17A, 19A, 21A, 25A 2 rok, 60,5 kvm  2L Aspö Eko-logi lägenhetstyp 2L 7 st
Södra Aspövägen 11 3 rok, 67,5 kvm  3H  Aspö Eko-logi lägenhetstyp 3H 1 st 
Södra Aspövägen 5B, 7B, 9B, 17B, 19B, 21B, 25B 3 rok, 74,5 kvm 3J Aspö Eko-logi lägenhetstyp 3J 7 st
Södra Aspövägen 5D, 7D, 9D, 17D, 19D, 21D, 25D 3 rok, 74,5 kvm   3K Aspö Eko-logi lägenhetstyp 3K 7 st 
Södra Aspövägen 5C, 7C, 9C, 17C, 19C, 21C, 25C   4 rok, 88,0 kvm  4E  Aspö Eko-logi lägenhetstyp 4E  7 st
Södra Aspövägen 1A-D, 3A-D, 13A-D, 15A-E, 23A-E 4-5 rok, 103,0 kvm 4/5A Aspö Eko-logi lägenhetstyp 4/5A 22 st

 

Här är en översiktskarta över området där de olika ingångarna är markerade. I fyrfamiljshusen ligger ingångarna till A och C på bottenplan och till B och D är det en trappa upp. 

ingångarna är markerade för etapp 3 på Aspö Eko-logi

Ladda ner vår Bofaktabroschyr för Aspö Eko-logi etapp 3.

Läs också bilagan med alla detaljer kring val av skåpshandtag, när utemiljön är färdig och alla sådana där små detaljer. Dokumentet uppdateras och byts ut när ny fakta finns. Senaste versionen bilagan är från 2017-02-23.

De datorgenererade bilderna samt övriga illustrationer över Aspö Eko-logi kan avvika något från den slutliga utformningen av området. Vissa utrutsningsdetaljer saknas på bilderna. Lägenheterna hyrs ut omöblerade och möbleringen på bilderna kan ses som inspiration.

Vi reserverar oss för eventuella skriv- och tryckfel.