Ekedal

150 lägenheter för unga

Utmed Henriksbergsgatans södra del bygger vi tre hus med sammanlagt 150 mindre lägenheter med mycket väl utnyttjade ytor, anpassade för att möta en yngre målgrupps behov av ett prisvärt och centralt boende.

Det blir främst ettor med kök men också mindre tvåor, några treor och fyror. Inflyttning blir våren 2018.