Tidigare nyproduktion

Skövdebostäder är inne i en expansiv fas med många parallella nyproduktionsprojekt. Här samlar vi de projekt som nyligen blivit klara och som nu är uthyrda.

I nuvarande affärsplan har vi som mål att bygga 600 lägenheter under perioden 2020-2023. Det kräver en hög byggtakt och många projekt igång samtidigt. Vi har därför valt att samla våra nyproduktionsprojekt under ett gemensamt tak här på webbplatsen. När ett projekt står färdigt och är uthyrt hamnar det här under tidigare nyproduktion. 

Under 2017-2018 färdigställdes Aspö Eko-log och Ekedal vilka du hittar mer infomration om via länkarna.