360-rundvandring på Aspö Eko-logi

Titta runt i området i vår datorgenererade 360graders-rundvandring. Du kan göra tre nedslag i området.

Nr 1 visar en vy inifrån en av låghusgårdarna. Vid nr 2 står du precis i början av området bredvid Norra Aspövägen 2. Nr 3 är placerad inne i området med köksträdgården.

Klicka på siffrorna i den svarta listen nedan för att välja en ny vy. (Om du klickar på paus kan du styra rundvandringen med piltangenterna.)

Rundvandringen är datorgenererad och inte en exakt kopia av hur det kommer att se ut när området är klart. Detaljer, trädsorter, växtlighet och materialval kan skilja sig från den slutliga utformningen. Framförallt är det upplevelsen av naturen som kommer att skilja sig åt. Det är mer växtlighet och inte så tillrättalagt när området är klart.