Hyresbetalning

Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Första hyresavin till din nya lägenhet skickas till din föregående bostadsadress. Därefter aviseras hyran via inbetalningskort i din postlåda omkring den 20:e i varje månad. Hyran måste betalas, även om du inte fått någon avi.

Om du någon månad skulle få problem med att betala hyran i tid, kontakta Bobutiken för att undersöka möjligheten att få anstånd, 0500-47 74 00.

Hyran ska betalas till plusgiro 97 42 03-2.

Hur vill du betala?

Hur vill du ha din hyresavi? Det finns flera olika former att välja på.

  • Pappersavi är det som väljs om du inte gör något annat val.
  • PDF - för att få avin som pdf anmäler du det till oss via telefon eller epost.
  • E-faktura - detta anmäler du i din egen internetbank.
  • Autogiro - du kan anmäla via blankett i Bobutiken, Drottninggatan 2 A att du vill ha autogiro. Det går också bra att lämna ett medgivande via en av nedanstående två länkar. Du kan också anmäla autogiromedgivandet via din egen intenetbank.

Autogiromedgivande via bgonline. Kräver pdf-läsare och e-legitimation.

Autogiromedgivande via Skövde kommun. Här kan du samtidigt ge medgivande till andra delar av Skövde kommun. Kräver e-legitimation.

  • E-faktura/autogiro - om du anmäler både e-faktura och autogiro kan du kombinera dessa val.