Cigarettfimpar - vår vanligaste nedskräpning

Varje år slängs en hel miljard fimpar på marken i Sverige. Om de lades i en lång rad efter varandra skulle de nå ända till Sydafrika och tillbaka.

Men visste du att cigarettfimpar också är något av de mest miljöfarliga du kan slänga? I cigarrettfiltret, som är gjort av en sorts plast, fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor. Många av ämnena är också miljöfarliga bland annat kadmium, som även finns i batterier.

Det tar många år för fimpen att brytas ner i naturen. Att fimpa i en askkopp är en liten insats – men viktig för både grannarna i bostadsområdet och för miljön.

Cigarettfimpar slänger du bland det avfall som går till förbränning.