Skövdebostäder i Almedalen

Skövdebostäder är representerade i Almedalen och har blivit inbjudna att tala och delta på seminarier, paneldiskussioner, bostadspolitiska samtal och individuella möten. Vi talar om och diskuterar samhällsutveckling, bostadsproduktion och hyresgästernas inflytande. 

Att besöka Almedalen och delta i den bostadspolitiska debatten är ett sätt att påverka de politiska besluten på nationell nivå för att allmännyttan ska utvecklas vidare. Men det är också ett sätt för Skövdebostäder att sprida våra goda exempel dela med oss av våra erfarenheter och samtidigt få nya intryck och idéer till vår verksamhet lokalt. 

Hur skapas en smartare samhällsbyggnadsprocess med hjälp av digitala standardiserade detaljplaner?

SOCIETY HACK: Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en öppnare, smartare samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen med uppdraget är att verka för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer.

Tid: 3 juli 10:30 – 12:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangör: Lantmäteriet

Medverkande (ett urval):

 • Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Regeringskansliet
 • Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Lantmäteriet
 • Dan Sandén, vd, Skövdebostäder

Alla pratar om att bygga - men vem ska förvalta och hur?

Den allmänna bostadsdebatten fokuserar oftast på själva byggandet av bostäder och andra fastigheter, men sällan på hur de ska kunna förvaltas och driftas. Samtidigt ser vi att fastighetsbranschen är i ett akut behov av nya medarbetare och ny kompetens. Hur möter vi detta behov i framtiden?

Tid: 4 juli 12:00 – 13:00
Plats: Mellangatan 7
Arrangör: Fastigo

Medverkande:

 • Mona Finnström, vd, Fastigo
 • Eva Nordström, vd, SKB
 • Dan Sandén, vd, Skövde Bostäder
 • Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna
 • Sofie Roy Norelid, vice vd, HSB Stockholm
 • Christoffer Börjesson, chef digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm
 • Jahn Wahlbäck, förvaltningsrådgivare, Svefa
 • Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
 • Sofia Kacim (moderator), retorikkonsult, Assefa Communications

Hur bygger man hyresbostäder som efterfrågas?

Hur ser behovet av nya bostäder ut, vad önskar sig potentiella hyresgäster och hur undersöker man vad de vill ha och betala för? Hur får man kalkylen att gå ihop så att man lyckas matcha byggandet med efterfrågan? Hur långsiktiga är beräkningarna och tänker stora respektive små fastighetsägare olika? Är det skillnad på kommunägt respektive privatägt? Med en panel bestående av fastighetsägare, som alla har pågående nyproduktion, kommer vi att diskutera hur de jobbar med att bygga rätt.

Tid: 4 juli 15:00 – 16:30
Plats: Björngränd 8
Arrangör: MSCI

Medverkande:

 • Rikard Eliasson, MSCI
 • Kicki Björklund, VD, Göteborgs stads bostadsaktiebolag
 • Cecilia Fasth, VD, Stena Fastigheter
 • Johan Karlsson, VD, Slättö
 • Dan Sandén, VD, Skövdebostäder

Vad är viktigast för landets hyresgäster?

Under 2017 genomfördes en stor undersökning om hur man som hyresgäst upplever förvaltningskvalitén i sitt boende. Enkäten innehåller bland annat frågor om hur nöjd man som hyresgäst var med sin lägenhet, fastighet, närmiljö och inflytande. Vilka konsekvenser kan undersökningen nu få?

Tid: 5 juli 16:00 – 16:45
Plats: Hamnplan, H210
Arrangör: Hyresgästföreningen

Medverkande:

 • Erik Elmgren, samtalsledare, förhandlingschef, Hyresgästföreningen Riksförbundet
 • Dan Sandén, VD, Skövdebostäder
 • Nathalie Brard, chef Hyresmarknad, Fastighetsägarna Stockholm
 • Per Björklind, förhandlingschef, Hyresgästföreningen

Vill du prata med oss under Almedalsveckan är du välkommen att höra av dig:

Dan Sandén, vd, 0500-47 74 12, dan.sanden@skovdebostader.se
Lina Eklund Svensson, marknadschef, 0500-47 74 04, lina.eklund.svensson@skovdebostader.se