Folkets park - nytt hus

I anslutning till Folkets park vill vi genomföra en förtätning genom att bygga ett punkthus på 16 våningar, som kommer att bli ett nytt landmärke för Skövde. Vi väntar på att detaljplanearbetet ska starta på kommunen och vi vet därför i dagsläget inte alls om och när projektet kan bli aktuellt. 

Påkostad utformning och magnifik utsikt i kombination med det centrumnära läget kommer att göra detta till ett mycket attraktivt boende.