Kurorten (studentboende)

I anslutning till de befintliga studentbostäderna vid Resecentrum planerar vi för ytterligare punkthus med 132 lägenheter.

Skövdebostäder har ansökt om markanvisningsavtal för att få bygga ytterligare ett studentbostadshus med 132 lägenheter på Kurorten.