Södra Ryd

På den här sidan kommer du att kunna hitta mer information om det blir byggnation i Ryd. Idag har vi en markreservation som gör att vi nu på allvar kan titta på hur vi skulle vilja bygga och vad som är möjligt.

Redan idag kan du också anmäla dig till den intresselista vi skapat. Lämnar du din e-postadress där kommer vi att skicka elektroniska nyhetsbrev till dig när vi har ngåot nytt att berätta om projektet. Du kan anmäla dig till listan här.