Dataskyddsombud

Skövdebostäder har ett dataskyddsombud som kontrollerar att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet gör bland annat detta:

  • Är kontaktperson för dig som finns registrerad hos oss. Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har kan du kontakta ombudet.
  • Övervakar att organisationen följer de styrdokument och bestämmelser som finns.
  • Samlar in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och informerar och ger råd inom organisationen.

Hur kontaktar jag dataskyddsombudet?

Du når vårt dataskyddsombud genom att kontakta kundtjänst.
0500-47 74 00 eller info@skovdebostader.se