Skövdebostäder och samarbeten

Att samarbeta på olika sätt med föreningar och andra aktörer i kommunen och landet är ett verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka vårt varumärke. Våra samarbeten ska också bidra till att göra Skövde till en mer attraktiv kommun att bo i.

Bredd och variation i våra samarbeten

Vi vill skapa mervärden för våra hyresgäster som gynnar deras hälsa, sociala och kulturella liv, främjar integration och på så sätt bidrar till att fler bor kvar längre och samtidigt attrahera nya hyresgäster. En del av dessa mervärden skapar vi genom samarbeten och stöd till olika föreningar och verksamheter. Vi arbetar aktivt för att ha en bredd i dessa eftersom det till stor del ska motsvara de breda behov och önskemål som våra hyresgäster har. Det innebär att vi samarbetar med och stödjer olika typer av verksamheter som till exempel sociala- eller kulturella projekt samt idrotts- och fritidsaktiviteter. Det innebär att vi kan göra satsningar på såväl elitidrott för att stärka stadens identitet som ungdomsidrott för att främja hälsa. Det omfattar också insatser för socialt ansvarstagande vilket är en mer indirekt nytta för våra hyresgäster. Vi samarbetar också med mindre föreningar som hjälper till att bland annat bemanna caféet på Aspö gård och med aktiviteter kopplat till fritidsverksamheten i stort. Stöd och samarbete kan alltså handla om många olika saker. 
 
Vilka samarbetspartners vi har kan variera från år till år beroende på vilka typer av aktiviteter som efterfrågas av våra hyresgäster och hur vi bedömer att vi på bästa bidrar till ett brett utbud av aktiviteter i kommunen för att många ska vilja bo i Skövde.
 

Nöjda hyresgäster och en attraktiv plats att bo på

Huvudinriktningen är att våra samarbeten ska bidra till ökad nöjdhet hos våra hyresgäster direkt genom konkreta aktiviteter eller på lång sikt genom att Skövde blir en mer tilltalande stad att bo i. Vi vill nå våra nuvarande kunder samt även kommande kundgrupper och skapa en totalt sett positiv attityd till Skövdebostäder. 
 

Aktuella samarbeten

 • IFK Skövde handboll – sponsring inklusive samarbete kring integrationsprojekt
 • Skövde HF – sponsring inklusive samarbete kring integrationsprojekt
 • Skövde AIK – klassfotbollen 
 • HK Country – klasshandboll
 • Skövde IBF – klassinnebandy
 • IFK Skövde fotboll – sommaraktiviteter i våra bostadsområden
 • Skövde IK - tjejhockey
 • Skövde ryttarförening – möjliggör ponnyridning vid olika arrangemang
 • Kultur på innegården (KAC)
 • Föreningen Ätbart - misnkar matsvinnet i SKövde och delar ut matkassar till människor i ekonomisk utsatthet
Samarbeten på Aspö för valborgselden och Aspös café
 • Skövde scoutkår
 • Skövde Linedancers
 • Skövde skateboardförening
 • Vasastans vävförening
 • Skövde cheerleading förening

För frågor om samarbeten kontakta marknadschef Lina Eklund Svensson på 0500-47 74 04 eller lina.eklund.svensson@skovdebostader.se