Katarinas vd-blogg

DEN VIKTIGA TRYGGHETEN

15 december 2020

Vad är trygghet för dig? Olika personer svarar förstås olika – men att känna sig säker och trivas i sitt boende och i närmiljön är viktigt. Då kan till exempel goda relationer med grannarna och bra belysning i utemiljön vara betydelsefullt.

Att man känner sig trygg är oerhört viktigt och något som vi på Skövdebostäder är måna om.

Trygghetsenkäter i vissa områden

Vem vet bättre om något känns otryggt i ett område än just hyresgästerna som bor där? För att fånga upp förbättringar har vi tidigare gjort trygghetsvandringar tillsammans i områdena. På grund av coronapandemin har träffarna i år ersatts med enkäter. Bland annat har vi utvärderat Östermalm och Per-Andersgården. Hyresgästerna har då ritat in på en karta ifall det saknas belysning, om det behövs farthinder eller om någon särskild del av området är ett tillhåll för obehöriga. Tack för era svar, de är till stor hjälp för oss.

Nytt digitalt verktyg

Tryggheten i ett område handlar om en helhet – och här behöver vi som bostadsbolag samarbeta med andra. Vi är samverkanspartner i kommunens brottsförebyggande arbete EST (Effektiv samordning för trygghet). Vi har ett digitalt verktyg där vi och de andra aktörerna rapporterar in skadegörelse och misstanke om brottslig verksamhet. Systemet ska hjälpa till att bygga en databas och göra det lättare för polisen att kartlägga kriminalitet.

Grannsamverkan och skalskydd

I vårt arbete med trygghet ingår flera olika insatser som vi gör både själva och gemensamt med andra. Några områden har till exempel startat upp grannsamverkan tillsammans med oss. Till vårt trygghetsarbete hör också frågor som otillåten andrahandsuthyrning och störningar. Vi arbetar aktivt med policyn Våga bry dig för att motverka våld i nära relationer. Skalskydd på fasaderna är också något vi jobbat med de senaste åren och på kvällar och helger finns en trygghetsjour man kan ringa om det är stökigt i huset.

Ett betydelsefullt hej

Att ha en bra gemenskap med sina grannar är viktigt för tryggheten i sitt område. Många av er är bra på att säga hej till era grannar – och det är väldigt värdefullt! I dessa ensamma tider när många är hemma betyder det extra mycket. Så vi fortsätter att bry oss och hälsa på varandra, även om det får bli på avstånd just nu.

ETT SPECIELLT FÖRSTA HALVÅR

19 oktober 2020

Stängda gränser, social distans och stor ovisshet. När jag började som vd en vårdag i april stod världen – och såklart även Skövdebostäder – inför ett läge som vi aldrig stått inför innan.

Jag vill börja med att tacka er hyresgäster för den stora förståelse och samarbetsvilja ni visar under coronapandemin. Nu gäller det att fortsätta att hålla i och hålla ut genom att till exempel ha social distans till varandra i trapphus och hissar. 

Höga ambitioner

Även om coronapandemin gjort vissa saker svårare– jag hade till exempel gärna träffat fler av er hyresgäster – har det varit ett bra första halvår. Det är fantastiskt att vara vd för ett så välskött bolag med en god företagskultur och engagerade medarbetare.

Vi har höga ambitioner framåt och kommer bland annat arbeta mycket med hållbarhet – ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Min bakgrund inom energibranschen gör att jag brinner lite extra för just hållbarhetsfrågor.

Nya sätt att kommunicera

Något vi satsar på framöver är kommunikation och dialog med er hyresgäster. Till exempel kommer vi att få en splitterny webbplats till årsskiftet. I arbetet med den har vi fått värdefulla synpunkter från er hyresgäster i våra fokusgrupper. Vi kommer också att arbeta igenom vår felanmälningsprocess för att se hur vi kan förbättra den.

Dessutom har vi börjat med digitala nyhetsbrev och även den här bloggen är ett exempel på utökad kommunikation. Hör gärna av er med synpunkter eller om ni vill att jag ska blogga om något särskilt ämne, antingen i Skövdebostäders sociala medier eller till min e-post katarina.prick@skovdebostader.se

Vi hörs!
/Katarina