Stödjande och förebyggande bosocialt arbete

Att leva i ett flerbostadshus och i ett större bostadsområde innebär ibland att man utsätts för prövningar. Vi har alla olika levnadsvanor som påverkar andra utan att vi är medvetna om det. Ibland ger dessa levnadsvanor upphov till missförstånd, irritation och till och med konflikter.

I våra kundenkäter ser vi att i det stora hela störs inte våra hyresgäster så mycket av sina grannars sätt att leva även om det finns lite lokala avvikelser.
 
Blir man störd nattetid, när de flesta av våra hyresgäster förväntas sova, finns Trygghetsjouren, telefonnummer 0500 - 43 70 00. Jouren åker ut och ringer på hos den störande hyresgästen och skickar en rapport till Skövdebostäder dagen efter. Är det en bekräftad störning blir man debiterad för utryckningen. Vid upprepade störningar kan man bli avhyst. Det är Hyresnämnden som avgör.
 
Skövdebostäder arbetar alltid för kvarboende, det vill säga att alla ska kunna bo kvar och trivas. Vi för dialog med våra hyresgäster på ett tidigt stadium för att undvika störningar och konflikter.
 
Ett verktyg som Skövdebostäder använder sig av vid lite mer diffusa ärenden är ”grannmedling”.  Då får grannar mötas under ordnade former och tillsammans försöka komma fram till en lösning.