Så här hyr vi ut lediga objekt

Här kan du läsa köreglerna som gäller för våra lägenheter.

1. Registrera dig i bostadskön

För att hyra en lägenhet hos Skövdebostäder måste du stå i vår bostadskö. Du ställer dig i kön på vår webbplats genom att välja Registrera dig på Mina sidor. Du kan ställa dig i vår bostadskö och börja samla poäng när du fyllt 15 år, men du kan inte skriva kontrakt förrän du har fyllt 18 år.

För dig som vill ha en studentbostad gäller en separat kö där du kan registrera dig från det år du fyller 18 år. Läs mer om reglerna för studentbostad i särskilda regler för studentbostad.

Du som är intresserad av andra hyresobjekt, studentlägenhet (se separat information), lokal eller förråd, ska skapa en intresseanmälan för detta under Mina sidor.

Kontraktsinnehavaren kan dessutom stå i en särskild kö för parkering (p-plats, carport, garage) och utföra flera andra tjänster kopplade till ditt boende när du har ett användarkonto på Mina sidor.

2. Köpoäng

Skövdebostäders lägenheter tilldelas i huvudsak via köpoängsprincipen. Det innebär att kunden som har högst köpoäng och uppfyller Skövdebostäders grundkrav får lägenheten.

För varje dag i bostadskön får du en poäng, efter till exempel ett år i kön har du sparat ihop 365 poäng. Det finns inget annat sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller adderas ihop med någon annan för att få ett högre saldo. Alltså kan en förälder inte överlåta sina poäng till dennes barn.

Det finns två undantag när poäng kan överlåtas (poäng kan aldrig adderas ihop med egna poäng):

 • Vid dödsfall kan köpoängen överlåtas till make/maka/registrerad sambo
 • Om make/maka/registrerad sambo permanent flyttar till ett vårdboende

I båda fall görs kontroll mot folkbokföringen. Ansökan om övertagande av poäng måste göras inom sex månader från dödsfallet/flytt till vårdboende.

Har två kunder samma köpoäng räknas även klockslaget för intresseanmälan. Vid fördelning av nyproducerade lägenheter förbehåller Skövdebostäder sig rätten att även tillämpa andra tilldelningsprinciper.

Vid tecknande av avtal för lägenhet hos Skövdebostäder nollställs poängsaldot. Poängen nollställs även vid omflyttning inom Skövdebostäder. Hyr du en studentlägenhet nollställs endast dina poäng i studentbostadskön. Dina insamlade poäng nollställs inte då du flyttar från Skövdebostäder.

2.1 Aktivitetskrav

Som sökande måste du uppdatera din ansökan minst en gång varje tolvmånadersperiod. Detta gör du på Mina sidor.

3. Hur bokar jag lediga hyresobjekt?

När du ställt dig i bostadskön kan du boka dig på de lediga objekt som annonseras på hemsidan. Du gör detta inloggad på Mina sidor. Kötiden kan vara lång i många områden och det kan i många fall dröja flera år innan du blir aktuell för en lägenhet.

 • En uppsagd lägenhet finns tillgänglig för bokning i minst 8 dagar. Om du bevakar hemsidan eller kontaktar bobutiken en gång per vecka missar du därför inga möjliga objekt.
 • Du kan boka max 3 lägenheter samtidigt, så tänk noga igenom vilka lägenheter du verkligen är intresserad av.
 • Köpoängen för att få en lägenhet beror på vilka som bokar sig på just den lägenheten och bokningar tillkommer under hela bokningstiden. Detta innebär att du kan få olika placeringar på olika lägenheter.
 • Det datum för tillträde som anges i lägenhetsinformationen motsvarar den avflyttande hyresgästens uppsägningstid. Ibland önskar denne komma ur kontraktet i förtid och då anges dessutom ett tidigare datum som lägenheten eventuellt kan bli ledig. Detta är dock endast möjligt om den inflyttande hyresgästen önskar ett tidigare tillträdesdatum.

4. Vem får lägenheten?

När bokningstiden för en lägenhet är över tas den bort från hemsidan. Då är de som anmält intresse för den lägenheten sorterade efter köplats. De fem första i denna lista, som också uppfyller Skövdebostäders grundkrav, får då inom några dagar ett erbjudande på den aktuella lägenheten. Detta innebär att de erbjuds att titta på lägenheten och ombeds att lämna svar inom angiven tid på Mina sidor.

Normalt visas lägenheten av den avflyttande hyresgästen. Det är viktigt att snarast möjligt kontakta denne för att bestämma tid för visning och svara ja eller nej före sista svarsdagen. Kontaktuppgifter finns i erbjudandet. Dock kan det förekomma att visning inte är genomförbar. Den med bäst köplats som svarar ja inom angiven tid får lägenheten.

Det enklaste sättet att tacka ja eller nej är att göra det via erbjudandet på Mina sidor. Du som inte använder internet kan lämna svaret per telefon. Om samtliga fem som fått erbjudande i första omgången tackar nej skickas nya erbjudanden ut till ytterligare fem personer. Detta inträffar sällan men kan innebära att ett erbjudande dyker upp flera veckor efter sista bokningsdagen.

I normalfallet får du endast ett erbjudande i taget även om du anmält intresse för flera lägenheter. Detta är ytterligare ett skäl att noga tänka igenom vilka objekt du bokar dig på. Du kan dock tacka nej hur många gånger som helst utan att det påverkar din kötid.

Ett uteblivet svar räknas som ett nej. Notera dock att du måste svara inom angiven svarstid även om du tänkt tacka nej. Om du vid tre tillfällen inte svarar behåller du i och för sig din kötid men du riskerar att bli avstängd från möjligheten att anmäla intresse för nya lägenheter under 6 månader. Vi har denna regel för att genomföra uthyrningsprocessen så snabbt som möjligt och därmed minska risken för en eller flera dubbla hyror för kommande hyresgäst.

Har vi kommit överens om att skriva kontrakt, men du väljer att avstå kontraktsskrivning nollställs dina köpoäng och du blir avstängd från att anmäla intresse för nya lägenheter i sex månader.

5. Skövdebostäders grundkrav för att få hyra lägenhet

För att få hyra lägenhet hos Skövdebostäder måste du uppfylla våra grundkrav:

 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du uppfyller Skövdebostäders krav för skulder och betalningsanmärkningar
 • Du uppfyller Skövdebostäders inkomstkrav
 • Du har inte misskött din relation med Skövdebostäder
 • Vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser

Uppfyller du inte dessa krav kan du inte få en lägenhet hos Skövdebostäder. Skövdebostäder förbehåller sig rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

5.1 Skulder och betalningsanmärkningar

Innan vi skickar ut ett erbjudande gör vi en kreditupplysning. Söker du flera lägenheter efter varandra så tar vi inte en ny kreditupplysning förrän efter sex månader. Visar kreditupplysningen att du har betalningsanmärkningar eller skulder kommer du inte att erbjudas lägenhet. Är skulderna betalda måste du kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år.

Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Skövdebostäder mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Skövdebostäder som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

5.2 Krav på inkomstnivå

Skövdebostäder vill att du som hyresgäst ska kunna bo kvar i våra lägenheter och inte hamna i situation där du får svårighet att betala hyran. Av den anledningen tittar vi på din inkomst i förhållande till hyran på den lägenhet du är intresserad av. Är ni två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå. Vi gör alltid en individuell bedömning i dialog med hyresgästen när det gäller inkomst och betalningsförmåga. Det är tillräckligt att det är sannolikt att du som hyresgäst har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

5.3 Godkända inkomstslag

Vi godkänner följande som inkomst:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Skövde kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning

6. Referenser

Sökande får inte ha negativa boendereferenser. Referenser gäller i två år. Är referenserna från Skövdebostäder måste du kunna uppvisa goda referenser från ny hyresvärd under minst två år.

7. Spärrar

Skövdebostäder spärrar tillfälligt möjligheten att göra intresseanmälan om:

 • vi kommit överens om att skriva kontrakt, men du väljer att avstå kontraktsskrivning. Då nollställs dina köpoäng och du kan bli avstängd från att anmäla intresse för nya lägenheter i sex månader.
 • du skrivit kontrakt med Skövdebostäder. Då spärrar vi din möjlighet att lägga nya intresseanmälningar i sex månader.
 • du redan har tre aktuella intresseanmälningar för lägenhet samtidigt. Spärren plockas bort om du avanmäler intresse.
 • du vid tre tillfällen låter bli att svara blir du spärrad från möjligheten att anmäla intresse på nya lägenheter under 6 månader.
 • du har obetalda hyror eller betalningsanmärkningar.
 • du fått en störningsanmärkning hos oss.
 • du olovligen hyrt ut din lägenhet i andra hand.

8. Avtalsparter

På hyresavtal hos Skövdebostäder skrivs avtalet med den som fått kontraktet via sina poäng i bostadskön.

9. Särskild hänsyn

Skövdebostäders lägenheter tilldelas i huvudsak via köpoängsprincipen. Det innebär att av de som anmält intresse för respektive lägenhet är det hen som har högst köpoäng och uppfyller Skövdebostäders grundkrav som får lägenheten.

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster. Vid valet kan särskild hänsyn tas till exempelvis:

 • medicinsk hänsyn för kunder som redan bor hos Skövdebostäder
 • särskilda samarbetsavtal med andra aktörer. Ett exempel kan vara avtal med Skövde kommun för kommunplacerade flyktingar.
 • företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling.
 • kategoriboenden med särskilda regler.

10. Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet hos Skövdebostäder i andra hand krävs att du har ett beaktansvärt skäl, såsom:

 • Tillfälligt arbete/studier på annan ort eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg krävs. Orten bör ej ligga inom normalt pendlingsavstånd det vill säga restid över 1,5 timme enkel resa/dag eller ca 10 mil enkel resa/dag). Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst två år.
 • Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. Om du ska provbo i en lägenhet vill vi ha kopia på din kommande sambos hyresavtal/köpeavtal dit du flyttar. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst ett år.
 • Längre utlandsvistelse (minst fyra månader). Du måste kunna visa kopia på biljett. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst två år
 • Ålder eller sjukdom. En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Du måste kunna visa läkarintyg. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst ett år.
 • Andra beaktansvärda skäl. Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytning till den. Ett exempel kan vara vård av anhörig i dennes hem eller om hyresgästen är frihetsberövad. Andrahandsuthyrning accepteras i detta fall i högst ett år.

Vid andrahandsuthyrning av studentlägenhet måste andrahandshyresgästen vara student på Högskolan i Skövde och kunna uppvisa antagningsbesked eller studieintyg för aktiva studier.

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på särskild blankett som finns att hämta på www.skovdebostader.se eller i vår Bobutik. Ansökan beviljas normalt sex månader eller ett år i taget. Därefter kan man ansöka om förlängning.

Skriftligt godkännande krävs från Skövdebostäder för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Handläggningstiden är normalt cirka tre veckor.
Förstahandshyresgästen är alltid ansvarig gentemot Skövdebostäder vid utebliven hyresbetalning, störning och uppkomna skador i lägenheten.

En andrahandshyresgäst kan aldrig överta en lägenhet som hyrts i andrahand.

Om det framkommer att du hyr ut din lägenhet utan Skövdebostäder tillstånd, riskerar du att lägenheten blir uppsagd. Om så sker spärras du för misskött relation hos Skövdebostäder tills du kan uppvisa goda boendereferenser omfattande minst två år. Du kan också bli skyldig att betala Skövdebostäders kostnader för juridiskt biträde samt förlora dina köpoäng i vår bostadskö.

11. Överlåtelse

Skövdebostäder godkänner som regel inte överlåtelser, förutom vad som anges i Hyreslagen. Kontraktsinnehavaren kan i särskilda fall överlåta kontrakt till make/maka/partner. För att bli godkänd för överlåtelse krävs att du och din partner levt under äktenskapslika förhållanden och varit folkbokförda på samma adress i tre år. Den nya avtalsparten måste uppfylla Skövdebostäders grundkrav.

12. Byte av lägenhet

För att få hjälp att byta lägenhet krävs beaktansvärda skäl. Det är i stort sett endast medicinska skäl som godkänns som beaktansvärda skäl hos Skövdebostäder. Därför är det viktigt att du inte tecknar kontrakt på en lägenhet som inte stämmer överens med dina behov.

På Mina sidor finns en möjlighet att annonsera om önskat bostadsbyte för direkt byte med annan hyresgäst hos Skövdebostäder. Du annonserar själv och får du någon som vill byta med dig fyller ni i en ansökan som lämnas till Skövdebostäder. Vi genomför sedvanlig prövning så att Skövdebostäders grundkrav uppfylls av inblandade hyresgäster. Observera att du blir av med dina köpoäng vid ett byte. Garage och parkeringar med separata avtal kan inte ingå i ett direktbyte.

13. Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstid för en lägenhet är tre hela månader och räknas alltid per den sista i månaden. Uppsägningarna ska vara Skövdebostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad och kan bara sägas upp av dödsbodelägare och dödsfallsintyg från Skatteverket eller begravningsbyrån ska uppvisas. Sker uppsägningen senare än en månad efter dödsfallet gäller tre månaders uppsägningstid.

Uppsägning sker alltid skriftligt på gällande hyresavtal eller särskild uppsägningsblankett.

Övrigt

Parkering

Du som bor hos oss kan även välja att ställa dig i kö för parkering (p-plats, carport och garage). Lediga parkeringar annonseras ut under minst 8 dagar på hemsidan. Du måste själv anmäla intresse för utannonserade parkeringar. Uthyrningen sker efter kötid, i första hand till hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. I många bostadsområden är det brist på parkeringar. För att alla lägenheter, så långt det är möjligt, ska kunna erbjudas en parkering kan den som redan har ett parkeringskontrakt i området få säga upp detta för att få skriva kontrakt på en ny parkering. Om ingen i det aktuella området anmält intresse hyrs platsen i andra hand ut till hyresgäster i Skövdebostäders övriga områden och först i tredje hand till personer som inte är hyresgäster.

Parkeringar som annonserats flera gånger utan att bli uthyrda kan komma att annonseras som P-direkt, enligt principen ”först till kvarn”. Det innebär att den som först klickar på att ”Anmäl intresse” är den som får erbjudande om kontrakt.

Personlig service – ej datoranvändare

Idag sköter mer än 90% av våra bostadssökande sin köplats via datorn. Du som själv inte har tillgång till Internet och inte heller kan få hjälp med detta av någon är välkommen att besöka vår bobutik eller ringa oss för att få mer information om bostadskön och hur den fungerar.

 

Skövdebostäder reserverar sig för att hanteringen av bostadskön med tiden kan ändras. Senaste versionen av detta dokument samt gällande uthyrningspolicy publiceras på vår hemsida.