242 hyreslägenheter och en förskola

I området kommer 242 lägenheter att fördelas på sju stycken punkthus i norr och en låghusdel i söder. Storleken på lägenheterna kommer att variera mellan cirka 56,5 m2 och cirka 106 m2 och fördelas på tvåor, treor, fyror och femmor.

Variationen i hus och lägen tillsammans med närheten till kollektivtrafik och tillgången till elbilspool gör att området passar för alla, både pensionärer, barnfamiljer och allt däremellan. Här finns även en gruppbostad och ett boende riktat till äldre.

I anslutning till bostadsområdet på Aspö kommer en kommunal förskola att byggas. En ny infartsväg skapas och områdets besöksparkering får ny placering.

Projektet påbörjades i februari 2015 och har första inflyttning i juni 2016. Hela området är klart tidigast 2018.

Ett modernt liv i samklang med naturen

Det ekologiska bostadsområdet på Aspö är inte tänkt bara för de som är djupast engagerade i miljöfrågan. Bara genom att flytta in tar man sitt ekologiska ansvar. Utan att göra avkall på det bekväma moderna livet kan man genom att välja ett boende på Aspö leva i samklang med naturen. Tack vare genomtänkta smarta lösningar i boendet kan avtrycket i miljön bli minimalt. Skövdebostäder bygger det moderna ekologiska boendet.

  
Vy från den gemensamma köksträdgården mot två av punkthusen i norr.
Illustration: Christina Jonsson

Förutsättningar för en sund och hållbar livsstil

Tack vare att ett bostadsområde byggs i området kan även verksamheten på Aspö gård utvecklas och förbättras. På Aspö gård driver Skövdebostäder fritidsverksamhet sedan 1989 och i anslutning till gården finns ett koloniområde för Skövdebostäders hyresgäster. Kombinationen av Aspö gård, bostäderna, naturområdena och fritidsverksamheten skapar ett unikt projekt med enorma möjligheter. För att utnyttja det på bästa sätt kommer nästa steg vara att fånga upp intresserade personer i fokusgrupper. Det är Skövdebostäders nuvarande och framtida hyresgäster, miljöintresserade människor och människor med hjärtat i Aspö som bäst kan forma idéer kring hur verksamheten på gården kan utvecklas och hur det kan ge förutsättningar för en sund och hållbar livsstil i bostadsområdet.

Att bygga miljösmart och belasta naturen minimalt är en viktig bit av ett miljövänligt boende, minst lika viktigt är att få människor att leva miljösmart för att på så sätt minska miljöbelastningen även på lång sikt.

Kostnaden för projektet är över 400 Mkr och det blir därmed Skövdebostäders största investering någonsin. Jag är mycket stolt över att vi nu skapar ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr! Jag vågar säga att den här satsningen är unik i Sverige och vi hoppas att den kan få spridning även internationellt, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.