Stark miljöprofil

Skövdebostäders bostadsområde Aspö Eko-logi har en stark miljöprofil som visar sig i detalj efter detalj.

Fasaderna är till stor utsträckning av naturmaterial och färgsättningar kommer att harmonisera med naturens färger. Energianvändning och energiåtervinning är viktiga delar i ett miljöarbete. Husen byggs därför i passivhusteknik, det finns solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el, och energi återvinns ur spillvatten. I stället för att ha egen bil kommer hyresgästerna kunna nyttja elbilspoolen eller låna en cykel. Regnvatten kommer att tillvaratas för att vattna den gemensamma köksträdgården och hushållens matavfall komposteras till matjord för återanvändning i områdets odlingar.

Flera miljömärkningar

Området kommer att certifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12, Kombinationen av flera märkningar är mycket ovanlig och ger ytterligare bevis på hur bostadsområdet på Aspö tänjer på gränsen och hur Skövdebostäder går i bräschen för att göra de miljömässigt bästa valen.

Ett passivhus ska ha hög komfort, vara av god kvalitet men använda minimalt med energi och bidra till att koldioxidutsläppen minskar. För att märka med Svanen ställs miljökrav under hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Även inomhusmiljön är ett av kriterierna. Guld är det högsta betyget en byggnad kan uppnå med certifieringen Miljöbyggnad. Att uppfylla de kriterierna är ett effektivt sätt att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Lantligt möter modernt i låghusområdet. Illustration: Christina Jonsson