Källsortering

Alla våra hyresgäster har någon form av källsortering i sitt närområde. I Sverige är du faktiskt skyldig enligt lag att källsortera dina förpackningar – och det är en viktig insats för miljön.