Träbyggnation bra för klimatet

Det talas mycket om att träbyggnation är bra för klimatet. Därför vill vi här förklara en del av de miljömässiga fördelar som finns med trä som byggnadsmaterial.

De klimatförändringar vi ser idag beror till största delen av utsläpp av koldioxid. Användningen av trä kan minska dessa utsläpp. Världens skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den – både i den växande skogen och i de produkter av trä och papper som kommer från skogen. Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen - i synnerhet långlivade produkter som trä för byggändamål – desto bättre är det för klimatet genom den ökande kollagringen.

Under hela tiden som en träprodukt är i bruk lagras kol motsvarande cirka 1 ton koldioxid (CO2) per kubikmeter träprodukt. Effekten av denna lagring bibehålls så länge träprodukten används. Det är därför extra fördelaktigt att använda trä i större mängder till sådana långlivade produkter som byggnadsstommar.

Våra sex punkthus på Frostaliden består av sammanlagt 2760 m3 trä. Detta binder ungefär 2760 ton CO2