Studentundersökningen 2020: Ännu fler är nöjda

I mars kunde våra studenthyresgäster svara på vår årliga enkät. Rekordmånga tog chansen – hela 72 procent. Det är en stor ökning jämfört med 48 procent 2019. Vi vill tacka alla er som tog er tid, era svar är till stor hjälp för oss i vårt arbete.


Vi spelade in en film till sociala medier för att uppmärksamma enkäten. Från vänster: Stefan Radenkovic, student, Charlott Kroon, distriktschef, Joakim Sarenmalm, kvartersvärd, Simon Wallin, kårordförande, Gisela Stell, distriktsassistent och Magnus Eek, kvartersvärd.

 

Ökning i nöjdhet

Undersökningen mäter något som heter Nöjd kund-index, och det har ökat till 80 på en skala 0-100. Det är ett mycket högt resultat som indikerar att våra hyresgäster är nöjda med Skövdebostäder som hyresvärd. På frågan om hur nöjd man är med Skövdebostäder totalt sett är drygt 9 av 10 nöjda.
 

Kvartersvärdarna uppskattade

Kvartersvärdarna får superbetyg, 97% tycker att de blir väl bemötta. Nöjdheten med inomhusklimatet har ökat och ligger nu något över genomsnittet bland deltagande företag. Allt fler studenthyresgäster tycker också att Skövdebostäder har fokus på miljö och hållbarhet.
 

Bättre städning i korridorerna

Vår satsning på att öka nöjdheten med de gemensamma köken och korridorerna har gett resultat och vi ser en tydlig förbättring från att legat i botten till att nu vara bland de som har nöjdaste korridorstudenterna i Sverige. Bra jobbat alla våra hyresgäster som bor i korridor!
 

Något lägre resultat på Kurorten

På Kurorten ser vi ett något lägre resultat för bostadsområdet, vilket är helt naturligt då det är extra stökigt under byggtiden av de nya studentlägenheterna. 
 

Webbplatsen kan förbättras

Vi får något sämre betyg på vår hemsida. Som tur är planerar vi redan för nya digitala kontaktytor, bland annat ny hemsida.
 

Utemiljö i Sverigetopp

På frågorna om utemiljön i våra områden tangerar vi högsta resultatet i Sverige.