Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andrahand utan godkännande från Skövdebostäder utgör grund för uppsägning utan föregående varning. Detsamma gäller om godkännandet beslutats på inlämnad ansökan med falska uppgifter eller om hyra som överstiger skälig hyra tas ut mot andrahandshyresgästen. Uthyrning i andrahand regleras i Hyreslagen. 

Sedan den 1 oktober 2019 är det till och med brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och även att ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga högre än den summa förstahandshyresgästen själv betalar. Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand fyller du i en ansökan och lämnar den till vår uthyrningsavdelning tillsammans med underlag som styrker ditt skäl för andrahandsuthyrning. Ett godkänt eller avslaget ärende meddelas via mejl. Handläggningstiden kan ta upp till fyra veckor.

De skäl som vi kan godkänna och tidsramen du kan få godkänt för är följande:

 1. Ålder eller sjukdom
  En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl för uthyrning om hon eller han läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Hyresvärden bör inte ta ställning till om det är sannolikt att hyresgästen kommer att återvända till lägenheten. Däremot försvagas skälen för uthyrningen ju längre tid hyresgästen vistas borta från lägenheten. Samtycke till uthyrning bör i regel ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden bör normalt inte överstiga tre år.

 2. Tillfälligt arbete på annan ort
  För att tillfälligt arbete på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning bör orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka åtta till tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg. Samtycke till uthyrning bör i regel ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden bör normalt inte överstiga tre år.

 3. Studier på annan ort
  För att studier på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning bör orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka åtta till tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg. Samtycke bör ges för ett år i taget. Den sammanlagda tiden bör normalt inte överstiga tre år.

 4. Särskilda familjeförhållanden
  Särskilda familjeförhållanden kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. Det blivande samboparet ska inte tidigare ha bott tillsammans. Provboende kan ske i den enes eller andres bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad. Samtycke till uthyrning bör inte ges för längre tid än ett år.

 5. Andra skäl
  Hyresgästen kan ha beaktansvärda skäl även i andra fall än de som har nämnts ovan. Det ska vara fråga om särskilda situationer där hyresgästen har såväl påtagliga skäl att inte använda lägenheten som skäl att behålla anknytningen till lägenheten. Som exempel kan nämnas längre utlandsvistelse som varar minst några månader, vård av nära anhörig i dennes hem eller om hyresgästen är frihetsberövad. Ska du åka utomlands vill vi att du skriver en fullmakt åt någon som kan träda in i ditt ställe om det skulle uppstå problem i boendet. Samtycke till uthyrning bör i regel ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden bör normalt inte överstiga tre år.

Styrka dina skäl

I samtliga fall ska du som förstahandshyresgäst styrka dina skäl för andrahandsuthyrning ihop med din ansökan med till exempel anställningsbevis, antagningsbesked, sjukintyg, resebokning eller dylikt. Om andrahandsuthyrningen gäller en studentlägenhet får den endast hyras ut i andrahand till en person som är antagen vid Högskolan i Skövde, detta ska styrkas med ett antagningsbesked från andrahandshyresgästen.

Upprätta hyreskontrakt med din andrahandshyresgäst

Det är du som förstahandshyresgäst som har en hyresrelation med oss och därmed ansvarig i allt vad som händer i din lägenhet även när du inte bor där. Ska du åka utomlands vill vi därför att du skriver en fullmakt åt någon som kan träda in i ditt ställe om det skulle uppstå problem i boendet. Avtalsmall för avtal mellan förstahdnshyresgäst och andrahandshyresgäst

Regler för inneboende

Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboendesituation. Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

Ingen möjlighet till rättelse i efterhand

Om du hyr ut otillåtet i andrahand riskerar du att bli av med ditt kontrakt utan möjlighet till rättelse. I hyreslagen står det att man kan be om ursäkt men då vi tydligt informerar om våra regler både på vår hemsida och vid förfrågan är detta inte en möjlighet.

Folkbokförd på rätt adress

Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Detta betyder att även under andrahandsuthyrningen ska du vara folkbokförd på din tillfälliga adress.

Mister köpoäng och spärras i två år

Om du blir uppsagd på grund av otillåten andrahandsuthyrning nollställer vi dina köpoäng och spärrar dig för möjlighet att boka nya objekt under två år. Om det är en upprepad föreelse spärrar vi dig för bokningar av objekt i tre år. 

Ingen förtur på förstahandskontraktet

En hyresgäst som hyr lägenheten i andra hand får inte automatiskt ta över förstahandskontraktet om den ordinarie hyresgästen säger upp lägenheten. Lägenheten hyrs då ut på det vanliga sättet – det vill säga läggs ut till bostadskön. 

Lägenhetsbyte

Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Både hyresgästen som vill överlåta sin lägenhet och den som lägenheten överlåts till ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år.