Boinflytande

För att fånga upp tankar och idéer som kan göra våra bostadsområden bättre och våra kunder nöjdare, arbetar vi med boinflytande. Olika hyresgäster tilltalas av olika sätt att kommunicera på och därför arbetar vi med olika forum.

Hyresgästenkät

Vi skickar ut en ”nöjd kund enkät” där du som hyresgäst har möjlighet att påpeka både det bra och det du tycker kan förbättras. Vi arrangerar bomöten där vi diskuterar olika boenderelaterade frågor. Vi har också en mycket kundnära organisation där vi dagligen har kvartersvärdar på plats i samtliga bostadsområden.

Kontinuerligt utvecklar vi de sätt du som kund kan kommunicera med oss och vi med dig.

För fram dina idéer

Om du som hyresgäst har tankar och idéer om hur ditt bostadsområde kan bli bättre är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.