Boskola i samarbete med utbildningssamordnare

Skövdebostäder samarbetar med olika utbildningssamordnare för att hjälpa nyanlända att förstå hur de kan söka bostad, vad som händer när man får bostad och hur vi i vår kultur agerar i sin bostad och sitt bostadsområde. Allt för att skapa förutsättningar en långsiktig integration.

Det sker många utbildningsinsatser idag för att främja integration. Inte minst genom den utbredda SFI-verksamhet som finns runt om i landet. I Skövde anordnar bland annat Hermods utbildning en tjugo veckor lång kurs för nyanlända svenskar där deltagarna dels får fortsatt SFI-utbildning (Svenska för invandrare) men också kunskap om olika teman i det svenska samhället. Ett sådant tema är boende. Andra som utbildar nyanlända är gymnasiet och bland annat håller Kavelbro Gymnasium Skövde en utbildning som kallas språkintroduktion.

- Frågor kring CSR och integration är väldigt viktigt för oss och något som vi ska arbeta än mer aktivt med de kommande åren. Så när Hermods och Kavelbro kontaktade oss och ville ha vår hjälp med utbildning om boende var svaret självklart ja, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Vi har förberett ett informationsmaterial med fokus på hur vårt kösystem fungerar och hur de själva kan vara aktiva och söka bostad, vilka rättigheter och skyldigheter hyresgäster har samt lite enkla tips och råd om vad det innebär att bo i lägenhet i Sverige med allt från gemensam tvättstuga till grannar.

Bostadsbolagen i Sverige spelar en viktig roll för hur Sverige ska klara integrationen av alla nyanlända i samhället. Detta eftersom en bostad är grunden till trygghet, möjlighet att söka jobb och förmågan att komma in i ett socialt sammanhang. Att förmedla kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige i allmänhet och lokalt i synnerhet en viktig del där bostadsbolagen kan ta ansvar utöver det självklara i att tillhandahålla lägenheter som människor har råd att betala för.