Mervärden och gemenskap

På Skövdebostäder nöjer vi oss inte med att erbjuda bra bostäder till attraktiva hyror. Vår målsättning är att våra hyresgäster ska trivas och vilja bo kvar länge hos oss. Därför gör vi också lite extra och erbjuder lite mer utöver det vanliga boendet. Vi erbjuder trygga hem i levande stadsdelar.

Sociala aktiviteter

Sociala aktiviteter handlar om sådant som bidrar till gemenskap och social hållbarhet. I förlängningen innebär det att det ska främja våra hyresgästers trivsel, hälsa och trygghet samt bidra till ökad integration människor emellan i våra bostadsområden.
Vi ska genom meningsfulla aktiviteter och insatser:

 • främja mångfald och medverka till integration 
 • i samarbete med andra aktörer bidra till att Skövde blir en attraktiv kommun att bo i.
  verka för såväl ekonomisk-, social- som ekologisk hållbarhet.
 • ge våra hyresgäster känsla av trygghet, gemenskap och inflytande.
 • uppmuntra till hälsa och friskvård.
 • medverka till att barn och ungdomar får fritidssysselsättning på till exempel lov.
 • erbjuda våra äldre hyresgäster träffar och verksamhet för att motverka isolering (till exempel genom trygghetsvärdarna).
 • i samarbete med andra aktörer medverka till att nyanlända får en sysselsättning.

Så planeras aktiviteterna

Aktiviteter initieras i huvudsak på två sätt:

 1. Vi ser gärna att hyresgäster själva kommer med idéer till olika aktiviteter. I en del av våra områden finns grupper och föreningar av hyresgäster som anordnar till exempel språkcaféer, gårdsfester, studiecirklar, symöten, gympa och fixar motionsrum. Det är ofta i dessa möten vidare idéer om aktiviteter gror. Skövdebostäder kan ibland tillhandahålla resurser i form av lokaler, medel och tjänster. Vår bosociala enhet arbetar bland annat med att personellt stötta och fördela pengar mellan olika evenemang. Ladda ner ansökan om aktivitetsmedel (pdf).
 2. Vi på Skövdebostäder kan till exempel tillhandahålla gemensamhetslokaler och bjuda in till boinflytandeevent. Alla hyresgäster har dessutom tillgång Aspö Gård. Ibland ordnar vi aktiviteter helt själva, men vi samarbetar också med föreningar genom sponsringsavtal där de åtar sig att genomföra aktiviteter som innebär mervärden för våra hyresgäster. Exempel på det är föreningar som driver kaféet på Aspö och föreningar som ordnar en prova-på-dag för våra hyresgäster.

Fler exempel på aktiviteter är:

Stadsodling är en attraktiv aktivitet som vi erbjuder på lite olika sätt. Läs mer om Stadsodling! På Aspö finns ett koloniområde där du kan hyra en kolonilott.

Idrotts- och hälsoaktiviteter är också populärt. Det finns olika exempel på det där ett är samarbetet med Skövde yogacentrum arrangerar sommaryoga på Aspö Gård.

Integrationsprojekt av olika slag är vi intresserade av att bidra till. Vi bedriver till exempel ett projekt tillsammans med SFI, Skövde kommun och arbetsförmedlingen i syfte att öka samhällsorienteringen hos våra nyanlända. På måndagar under vår och höst driver vi ett språkcafé på Aspö, i samarbete med ABF, där alla är välkomna att prata svenska och träffa nya vänner.

Kulturevenemang arbetar vi för att öka vårt utbud av. Ett sätt är att jobba med rabatter på teaterföreställningar och musikaler genom hyresgästkortet. Men också genom kurser och studiecirklar i till exempel målning.

Fokusgrupper som tillsammans med oss tittar på möjligheter till områdesutveckling i såväl nyproduktion som etablerade områden.

Trygghet är en grundpelare i boendet. Man ska kunna känna sig trygg i sin lägenhet och i sitt område. Vi genomför därför olika aktiviteter för att öka den upplevda och faktiska tryggheten. Det kan vara genom kartläggning av eventuella otrygghetsaspekter i våra bostadsområden i samverkansgrupp med kommun och polis.

Ett led i vårt trygghetsarbete är grannsamverkan, där vi under hösten 2018 har tagit ett omtag. Grannsamverkan är inte bara trygghetsskapande och bevisat effektivt mot brott, utan skapar även ett socialt nätverk bland grannar. Kontakta oss gärna om du och dina grannar vill starta upp grannsamverkan, så hjälper vi er att komma igång.

Uppföljning

Oavsett om Skövdebostäder, en förening eller hyresgäster anordnar aktiviteter är det viktigt med uppföljning så att vi säkerställer att aktiviteterna uppfyller ambitionerna med vår bosociala verksamhet och sponsring. Det innebär att vi mäter resultat i form av deltagande, upplevd kvalitet och säkerställer att aktiviteter inte upplevs störande etc.

Söka medel

Har du/ni en idé som ni vill genomföra kan ni söka bidrag hos den bosociala enheten. Aktiviteten ska som tidigare nämnts medverka till att uppfylla huvudmålet med hyresgäster som trivs och bor kvar. Aktiviteterna ska också uppfylla kraven att:

 • rikta sig till våra hyresgäster i området eller i undantagsfall alla Skövdebostäders hyresgäster.
 • vara förenlig med Skövdebostäders värdegrund och ej ha ett kommersiellt syfte (exempelvis shoppingresor). 
 • ekonomist redovisas på ett av Skövdebostäder anvisat sätt. Se särskild instruktion!
 • aktiviteter eller förslag till inredning/utrustning i våra lokaler förankras hos oss i förväg
 • ansökan av medel till aktiviteter ska bifoga en kalkyl. Skövdebostäder lämnar inte full täckning för någon aktivitet utan del av aktiviteten måste täckas av egenavgifter.

Läs mer och ansök om hjälp via vår blankett: Ansökan om aktivitetsmedel (pdf).

Andra mervärden

Förutom de aktiviteter som vi, hyresgäster eller partners arrangerar erbjuder vi fler mervärden genom vårt hyresgästkort som ger dig som hyresgäst hos Skövdebostäder tillgång till såväl ständiga rabatter som förmånliga tillfälliga erbjudanden från våra samarbetspartners. Läs mer om Hyresgästkortet och vilka fördelar det ger våra hyresgäster.

Samarbeten

Att samarbeta på olika sätt med föreningar och andra aktörer i kommunen och landet är ett verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka vårt varumärke. Våra samarbeten ska också bidra till att göra Skövde till en mer attraktiv kommun att bo i.

Skövdebostäder är också angelägen om att skapa mervärden för våra hyresgäster som gynnar hyresgästernas hälsa, sociala och kulturella liv, främjar till integration och därmed bidra till ökat kvarboende och attraherar nya hyresgäster.