Garage och parkeringsplatser

Tillgången till garage skiljer sig åt mellan olika områden och det gäller ibland även parkeringsplatser. Därför kan köer ofta förekomma. Om du vill hyra en garage- eller parkeringsplats, kontakta Bobutiken så får du hjälp med det!

Du ansvarar för snöskottning

P-platser hyrs ut via arrendeavtal vilket innebär att du själv ansvarar för snöskottning om du hyr en sådan.