Hemförsäkring

Skövdebostäders försäkringar täcker inte dina förluster av bohag eller andra personliga tillhörigheter i händelse av olycka. Är du eller någon i familjen vållande till brand eller annan skada på fastigheten kan du bli ersättningsskyldig. Ta därför kontakt med ett försäkringsbolag och teckna en hemförsäkring, om du inte redan har en!