Husdjur

Det är tillåtet att i rimlig omfattning ha husdjur i lägenheten, men bara om de sköts så att dina grannar inte störs. Löst springande husdjur kan innebära stora problem i ett bostadsområde.

Inom Skövde kommun krävs särskilt tillstånd för att hålla orm, kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 0500-49 80 00.