Hyresbetalning

Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. När du blir hyresgäst hos oss skickas din avi via e-post till dig. Hyresavierna skickas ut mellan den femtonde till tjugonde varje månad. Hyran måste betalas, även om du inte fått någon avi.

Om du någon månad skulle få problem med att betala hyran i tid, kontakta Bobutiken för att undersöka möjligheten att få anstånd, 0500-47 74 00.

Hyran ska betalas till bankgiro 227-9347.

Hur vill du betala?

Hur vill du ha din hyresavi? Det finns flera olika sätt att få sin hyresavi.

  • PDF - är det som väljs om du inte gör något annat val när du blir hyresgäst hos oss. Den skickas då till din e-postadress så se till att den är korrekt. Du som idag inte har avin som pdf kan få det om du anmäler det till oss via telefon eller epost.
  • E-faktura - detta anmäler du i din egen internetbank.
  • Autogiro - du anmäler autogiromedgivandet via din egen internetbank. Du kan också anmäla att du vill ha autogiro via en blankett i Bobutiken, Drottninggatan 2 A.
  • E-faktura/autogiro - om du anmäler både e-faktura och autogiro kan du kombinera dessa val.