Kostnadsfri sanering och anmälningsplikt

Som hyresgäst har du rätt till kostnadsfri sanering men du är också skyldig att anmäla skadeangrepp. Anmäls inte problem med vägglöss kommer de att öka i antal och risken för spridning stiger!

Vägglöss kan inte saneras på egen hand. Vi samarbetar med Nomor som har lång erfarenhet av vägglussanering.

AB Skövdebostäders mål är att de som anmäler problem ska få hjälp av Nomor inom några dagar. Anmälan görs till din kvartersvärd.

Det är bara tillsammans som vi kan hindra spridning av vägglössen!