Lägenhetsbyte

Under vissa förutsättningar går det att byta en hyreslägenhet mot en annan. Skäl som normalt godkänns är när det gäller byte mellan större/mindre eller billigare/dyrare lägenhet. Skövdebostäder godkänner dock inte byte av hyresrätt mot annan boendeform, till exempel villa eller bostadsrätt. Generellt gäller att de som ska byta lägenhet ska ha bott i sin nuvarande bostad minst ett år. 

Erbjuder tjänsten bostadsbytet

Skövdebostäder förmedlar inga kontakter mellan lägenhetsinnehavare som önskar byta men vi erbjuder en tjänst kallad ”Bostadsbytet” under ”Mina sidor” på hemsidan www.skovdsebostader.se. Där kan du annonsera dina egna önskemål och kanske hitta en lämplig person att byta med. Ansökan om lägenhetsbyte måste göras hos båda lägenheternas hyresvärdar. Om du har fått din lägenhet genom byte och har haft den mindre än ett år, behöver hyresvärden bara tillåta nytt byte om synnerliga skäl föreligger.