Lägenhetsunderhåll

Du som bor i Skövdebostäder kan själv bestämma hur vi ska underhålla din lägenhet. Normalt byter vi golv, tapeter, spisar och kylskåp och så vidare efter ett bestämt antal år, men bara om du vill. Tycker du till exempel att det är onödigt med en planerad parkettslipning eller tapetsering får du istället en hyresrabatt. Omvänt kan du tidigarelägga underhållet och betala en avgift för att få till exempel en ny tapet tidigare än den egentligen skulle ha bytts ut.

Vi kallar detta Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

Som hyresgäst hos oss kan du när som helst gå in på Mina sidor på vår hemsida www.skovdebostader.se och se din lägenhets underhållsstatus. Där kan du få besked om kostnader för tidigarelagt underhåll samt avskrivningstider, kostnader för tidigarelagt underhåll respektive eventuella rabatter. Du kan också, direkt via datorn, anmäla vad du vill åtgärda. 

Besök bobutiken eller kontakta Skövdebostäders växel om du önskar veta mer om lägenhetsunderhållet, 0500-47 74 00.

Lägenhetsunderhåll i egen regi

Du har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera i lägenheten. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och att förändringen inte får vara för extrem. Du kan då behöva återställa aktuella ytor när du flyttar.

Du får dock inte utan tillstånd ändra på lägenhetens planlösning genom att ta bort eller sätta upp väggar, förändra eller göra nya öppningar i väggar eller ta bort/flytta fast monterad utrustning i lägenheten. Kontakta alltid din kvartersvärd och rådgör med denne innan du påbörjar arbetet!

Standardhöjning

Du kan höja standarden i din lägenhet genom att välja till utrustning när som helst under året. Produkten blir efter installation en del av lägenhetens standard och kan inte väljas bort. Kostnaden specificeras inte separat på hyresavin utan bakas in i grundhyran.

Produkterna blir därefter en del av Skövdebostäders underhållssystem och delas upp i fastighetsägarstyrt och hyresgäststyrt. Väljer du att avstå från utbyte av utrustning som ingår i den hyresgäststyrda delen av systemet kan du få hyresrabatt efter avskrivningstiden, men svarar då själv för fortsatt underhåll.

Priser för standardhöjningen baseras på Skövdebostäders självkostnad för produkten och fastställs efter förhandling med Hyresgästföreningen.