Miljöfrågor och ekologisk hållbarhet

Miljöarbete, hela året, år efter år

Skövdebostäders miljöarbete pågår året runt, varje år. Enkelt sagt handlar det om att minska på det dåliga och öka det som är bra. Det handlar också om att få förståelse från hyresgäster och att få hyresgästerna att förändra sitt beteende. Varje liten förbättring gör stor skillnad i det totala.

Skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. Certifieringen i sig innebär ett ständigt förbättringsarbete, där vi höjer ribban så snart ett delmål uppnåtts. Det har blivit många förbättringar under åren, inte minst under de två senaste.

- Vi jobbar målmedvetet för att minska energiförbrukningen kopplat till våra högt satta miljö- och energimål, säger Tomas Haakon chef för teknisk service.

Vi minskar och optimerar

I det ständiga förbättringsarbetet gäller det att hitta och identifiera energitjuvarna. Vi ställer oss frågan; Vad kan tjäna på att optimeras? Det arbetssättet har inneburit att energiförbrukningen sänkts med 5,2 % för 2015 jämfört med 2014.

Exempel på det optimeringsarbete som gjorts är:

  • Optimerad drift av VVS-tekniska system.
  • Genomförda vattensparåtgärder för att minska vatten- och värmeförbrukningen i flera av våra områden.
  • Genomförda åtgärder för att minska elenergiförbrukning genom att byta belysningsarmaturer utomhus samt byte till energieffektivare pumpar, fläktar och vitvaror.

Varje procent minskad energiförbrukning ger en kostnadsminskning med 270 000 kronor varje år. Men kostnaden är inte det viktigaste, en minskning innebär framförallt en minskad belastning på vår miljö.

Vi spänner ribban och tänker framåt

Skövdebostäder väljer att utmana organisationen att minska energiförbrukningen med 20% till år 2019 jämfört med 2014. Klimatneutralitet ska vara uppnådd 2019. Definitionen av klimatneutralitet görs med hjälp av att i enlighet med Greenhouse Gas Protocol definiera avgränsningar för de växthusgasutsläpp som verksamheten bidrar till samt översiktligt kartlägga alla källor till växthusgasutsläpp inom avgränsningen.

Tillsammans med hyresgäster

Att bolaget minskar den övergripande förbrukningen är en viktig del men att ge förutsättningar till en miljövänlig livsstil är minst lika viktig. Varje positiv förändring i beteendet hos oss som människor gör stor skillnad i vår gemensamma miljö. Vi uppmuntrar därför våra hyresgäster till att göra miljösmarta val, oavsett om det gäller exempelvis källsortering eller hur man vädrar en lägenhet. Se våra miljötips här.

- Att vid varje tillfälle tänka på hur vi använder våra resurser är mitt främsta tips till våra hyresgäster….eller till alla människor egentligen. Om varje beslut som tas är det bästa möjliga i den situationen så går vi en fantastisk framtid till mötes, säger Tomas Haakon.

Grön el för klimatet

Skövdebostäder köper endast in grön el som är märkt ”bra miljöval”. Det innebär bland annat att elen kommer från förnybara källor – som vindkraft, vattenkraft och solkraft. Det ställs också krav på att elen produceras med hänsyn till miljön, växter, djur och människor. Under en treårsperiod minskar vi utsläppen med cirka 8700 ton koldioxid jämfört med att köpa el som inte är grön.

Andra miljöåtgärder vi genomfört

  • Från och med 2004 lägger vi inte in golv av PVC, utom i badrum. Parkett eller linoleum erbjuds utan extra kostnad vid renovering.
  • Våra mopeder är eldrivna. Alla motorfordon ersätts med sådana som belastar miljön mindre. Fem biogasbilar finns.
  • Personal som kör fordon i tjänsten har utbildats i Eco-driving.
  • Vi har bytt ut städprodukter mot miljövänligare alternativ.
  • Vi har minskat användandet av miljö- och hälsofarliga kemikalier till hälften, och arbetar hela tiden för att minska antalet ytterligare.

Vill du fördjupa dej ytterligare i Skövdebostäders miljöarbete läs gärna miljöpolicyn och sorteringstipsen som du hittar i menyn här till vänster.