Nyproduktion

Efterfrågan på bostäder i Skövde är stor och den kommer att bli större. Skövdebostäder kan bygga tretusen nya lägenheter på femton år för att möta en del av behoven – vi är beredda att investera omkring sex miljarder kronor för Skövdes utveckling!

Nu ökar vi byggtakten rejält. Vi på Skövdebostäder är beredda att bygga runt tre tusen nya lägenheter fram till 2030 för att
täcka en stor del av behovet av bostäder. Under de kommande fyra åren färdigställer vi i genomsnitt 175 lägenheter per år – sedan drar vi upp årstakten till cirka 220 lägenheter.

Byggprojekt som pågår just nu är Frostaliden, Grubbagården, Timmersdala och för studenter på Kurorten.

Andra projekt som vi också planerar för är Mossagården och förtätning i Folkets park.