Om bostadskön

Skövdebostäders lägenheter hyrs ut genom en bostadskö. Undantaget är nyproducerade områden som hyrs ut via en särskild, nyöppnad kö och inte med hjälp av de vanliga köpoängen.

Det är ett stort tryck på lägenheter i Skövde. Det visar inte minst vår egen bostadskö som har vuxit från 5 000 till 23 000 personer på åtta år. 13 000 av dem som står i kön är under 29 år. Uthyrningssystemet fungerar så att alla uppsagda lägenheter läggs ut på hemsidan. Är man intresserad av en lägenhet anmäler man intresse på den och ens köpoäng jämförs då med de andra som anmält intresse på samma lägenhet.

Att använda sig av en bostadskö är vanligt bland de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige. Reglerna kan dock se lite olika ut från bolag till bolag. Till skillnad från en del andra bolag har Skövdebostäder till exempel ingen åldersgräns för att ställa sig i kön och ger inte företräde för personer som redan är hyresgäster hos bolaget.

Särskild kö för nya områden

Även om det på många sätt är rättvist att gå efter kötid kan det givetvis vara frustrerande för den som behöver en lägenhet men inte hunnit samla så många poäng. När vi hyr ut våra nya områden, som nu senast Aspö Eko-logi etapp 1, brukar vi använda oss av en särskild kö. Där är alltså inte de köpoängen man samlat ihop i ordinarie kön möjliga att använda. Den särskilda kön öppnar ett givet klockslag och är öppen cirka en vecka. De lägenheter som sedan inte hyrs ut via den särskilda kön går över till den ordinarie bostadskön.

Läs mer om vår ordinarie kö här!