Ombyggnation och renovering

Allt eftersom måste våra byggnader renoveras. En sådan renoveringsåtgärd är stambyten. Vi på Skövdebostäders har nyligen avslutat vårt renoveringsprojekt med stambyten i 50-, 60- och 70-talsbestånden. Totalt har 2200 lägenheter renoverats under en elvaårsperiod.

Renoveringsprogrammet inleddes 2004 – stora investeringar som kräver en långsiktig plan.  Fastigheter behöver underhållas, annars blir det problem med till exempel läckande rör som då måste hanteras akut till höga kostnader. Vi valde istället att göra detta under ordnade former och på ett planerat sätt. Nu när renoveringsprojekten är avslutade kan vi ytterligare förstärka vårt fokus på nyproduktion.

Jämfört med många andra hyresvärdar har Skövdebostäder höjt hyran mycket måttligt efter renoveringen. De flesta hyresgästerna i Södra Ryd, det område som renoverades senast, fick en hyresökning på 470 kronor. Vi har höjt hyran för det som innebär en standardhöjning. Resten av renoveringen har hyresgästerna redan betalat för genom åren via hyran.

Mer än bara stambyten

I syfte att utveckla stadsdelarna har två bostadsområden i samband med stambytena fått varsitt punkthus uppgraderat till seniorboenden med gemensamma lokaler i bottenplan. Verksamheten bedrivs i princip helt av de boende själva med stöd från vår personal. I planen för våra renoveringsarbeten har också ingått en översyn av yttre bostadsmiljön. Efter avslutat stambyte har de flesta etapper åtföljts av åtgärder i utemiljön där hyresgästerna medverkat i utformningen på sin egen gård. För ett sådant projektet på Kvarteret Vårlöken fick vi motta SABO:s bopris under 2014 för vårt arbete i anslutning till renoveringsarbetena.