Skövde kommuns trygghetsbostäder

Kommunens trygghetsbostäder finns på Boken och Bagaren i centrala Skövde, på Billingsdal i Timmersdala och på Solgården i Tidan. Bostäderna ägs och förvaltas av kommunen, men administration kring uthyrning och kö sköts av Skövdebostäder.

För att ge fler äldre tillgång till lämpliga bostäder har Skövde kommun ställt om ett antal servicelägenheter till så kallade trygghetsbostäder. En trygghetsbostad är en bostad som ställer krav på god tillgänglighet och trygghet samt att det finns närhet till sociala aktiviteter och samvaro. För att få bo i en trygghetsbostad behövs inget biståndsbeslut, alla som fyllt 70 år kan ansöka och fördelning sker genom kösystem. I första hand tilldelas bostäderna den som är folkbokförd i Skövde kommun. Dessutom har den som fyllt 90 år förtur.

 

 

Bagaren i centrala Skövde är ett av områdena där kommunens trygghetsbostäder finns.