Skövdebostäder och social hållbarhet

Att skapa trygga och trivsamma områden för våra hyresgäster är oerhört viktigt för oss på Skövdebostäder. Vi vill också bidra till att Skövde som stad är en bra plats att bo på. Vi tar ett brett socialt ansvar och bidrar till goda levnadsvillkor i Skövde i allmänhet och våra bostadsområden i synnerhet.

Skövdebostäder arbetar på olika sätt med social hållbarhet. Det handlar om allt från Boinflytande och fritidsverksamhet för våra hyresgäster till att vi engagerar oss i boskolor för nyanlända och ungdomars möjlighet att vara med och påverka för en hållbar framtid. Vår VD har också varit med och drivit en delstudie kring allmännyttans roll och vision för social hållbarhet till 2030. Här kan du läsa ett pressmeddelande om slutsatserna i rapporten Allmännyttans bidrag till en socialt hållbar utveckling.


Bild: Scandinav bildbyrå

Vad gör Skövdebostäder för att skapa social hållbarhet?

Här kan du läsa mer om delar av vårt arbete med social hållbarhet.

För att fånga upp tankar och idéer som kan göra våra bostadsområden bättre och våra kunder nöjdare, arbetar vi med boinflytande. Olika hyresgäster tilltalas av olika sätt att kommunicera på och därför arbetar vi med olika forum.

Läs mer om boinflytande

Vår målsättning är att våra hyresgäster ska trivas och vilja bo kvar länge hos oss. Därför erbjuder vi lite mer utöver det vanliga boendet. Ett exempel på ett sådant mervärde är vår fritidsverksamhet som bedrivs både på Aspö gård och i våra bostadsområden.

Läs mer om vår Fritidsverksamhet och Aspö gård

I samarbete med olika utbildningssamordnare håller vi Boskola där vi lär nyanlända om hur de ska söka bostad och vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst i Sverige för en långsiktig integration.

Läs mer om vår Boskola

Skövdebostäder tycker att det är viktigt att lyssna på ungdomar och deras tankar kring hållbarhet. Därför var vi en partner till We_change som är Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieelever. We_change är en mötesplats och plattform där unga har möjlighet att tillsammans med näringsliv, myndigheter, civilsamhälle och kommuner påverka och bidra med konkreta lösningar för en hållbar utveckling.

Läs mer om Skövdebostäders deltagande i We_Change