Skövdebostäder och social hållbarhet

Att skapa trygga och trivsamma områden för våra hyresgäster är oerhört viktigt för oss på Skövdebostäder. Vi vill också bidra till att Skövde som stad är en bra plats att bo på. Vi tar ett brett socialt ansvar och bidrar till goda levnadsvillkor i Skövde i allmänhet och våra bostadsområden i synnerhet.

Skövdebostäder arbetar på olika sätt med social hållbarhet. Det handlar om allt från Boinflytande och fritidsverksamhet för våra hyresgäster till att vi engagerar oss i boskolor och andra projekt för en hållbar framtid. 

Vad gör Skövdebostäder för att skapa social hållbarhet?

Här kan du läsa mer om delar av vårt arbete med social hållbarhet.

Boinflytande

För att fånga upp tankar och idéer som kan göra våra bostadsområden bättre och våra kunder nöjdare, arbetar vi med boinflytande. Olika hyresgäster tilltalas av olika sätt att kommunicera på och därför arbetar vi med olika forum. Läs mer om boinflytande

Bointroduktionsprogram

Inom ramen för vårt samarbetsavtal med Skövde kommun så har vi utvecklat ett bointroduktionsprogram för nya hyresgäster som kanske inte har så mycket erfarenhet av att bo i en hyresrätt. Läs mer om vårt bointroduktionsprogram

Bostadssocialt avtal med Skövde kommun

Trycket på kommunens stödfunktioner ökar ständigt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor har Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal. Läs mer om vårt bostadssociala avtal.

Fritidsverksamhet och Aspö gård

Vår målsättning är att våra hyresgäster ska trivas och vilja bo kvar länge hos oss. Därför erbjuder vi lite mer utöver det vanliga boendet. Ett exempel på ett sådant mervärde är vår fritidsverksamhet som bedrivs både på Aspö gård och i våra bostadsområden. Läs mer om Fritidsverksamhet och Aspö gård

Samarbeten med föreningar

Att samarbeta på olika sätt med föreningar och andra aktörer i kommunen och landet är ett verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka vårt varumärke. Våra samarbeten ska också bidra till att göra Skövde till en mer attraktiv kommun att bo i. Läs mer om våra samarbeten med föreningar.

Språkkafé

Skövdebostäder arrangerar språkkaféer där deltagarna fikar och pratar svenska tillsammans. Syftet är att bidra till ökad integration. Läs mer om vårt språkkafé.

Stödjande och förebyggande bosocialt arbete

Att leva i ett flerbostadshus och i ett större bostadsområde innebär ibland att man utsätts för prövningar. Vi har alla olika levnadsvanor som påverkar andra utan att vi är medvetna om det. Ibland ger dessa levnadsvanor upphov till missförstånd, irritation och till och med konflikter. Skövdebostäder arbetar alltid för kvarboende, det vill säga att alla ska kunna bo kvar och trivas. Vi för dialog med våra hyresgäster på ett tidigt stadium för att undvika störningar och konflikter. Läs mer om vårt stödjande och förebyggande bosociala arbete.

Våga bry dig

Vi på Skövdebostäder tror på att visa omtanke och medmänsklighet i husen där vi bor. Det handlar om att gå från oro till omtanke och att våga bry oss om varandra. Om vi vet hur vi kan agera när vi känner oro för att någon granne far illa, har vi också en möjlighet att bidra till att förhindra våld i nära relationer. Läs mer om Våga bry dig.